Tolkning av underhållsansvaret enligt Riksbyggens normalstadgar. Underhållsansvaret har förändrats i vissa avseenden jämfört
med 2004 års normalstadgar. När de två versionerna skiljer sig åt markeras det med ett streck i marginalen.
2004 års normalstadgar skrivs då med kursiv text. Nya bestämmelser har markerats med (N).
För föreningar med 2004 års normalstadgar får underhållsansvaret i dessa fall bedömas i varje enskilt fall.