Ordinarie årsstämma hålls före utgången av juni månad och eventuell motion som skall behandlas på årsmötet måste vara inlämnad senast den sista oktober året innan enligt stadgarna.