Nacka-Lås-Larm-logo-4färg
Nya passerbrickor/accessbrickor kan endast köpas av Nacka Lås & Larm med uppvisande av legitimation och avgift/hyresavi som påvisar att man är rättmätig hyresgäst eller ägare av bostad. Vid överlåtna passerbrickor/accessbrickor så behöver man återställa lösenord för webbokning och detta utförs av Nacka Lås och Larm och ingen annan.

Besöksadress NLL: Värmdövägen 260 (Ektorp) Postadress: Box 687 - 131 22 Nacka

Accessbrickorna gäller för: Entré, Moloker (sopor) och bokningssystem.

Ändringar av telefonnummer till porttelefonen sker via butiken och utförs endast mot uppvisande av legitimation och avgift/hyresavi som påvisar att man är rättmätig hyresgäst eller ägare av bostad.

Ändring av namn i portregister loggas till Webmaster.

Felanmälningar gällande Lås, webbokning och Passersystem kommer endast tas emot via Riksbyggen.
Felanmälan görs Mån Tors 8-17 , Fred 8-15. Övrig tid gäller jouranmälan.

Jouranmälan kan endast ringas ut av Riksbyggen.
Observera att om Nacka Lås åker ut och problemet inte är i systemet, utan handhavandefel, så kommer den boende som utfört anmälan att debiteras för uttryckningen.

0771-860 860