Hos BRF Sicklaöarna finns ingen miljöstuga eller grovsoprum. Endast tidningar har vi en Molok tilldelad. 
Julgran lämnas till kommunens återvinningsstation, eller vid behov tar föreningen in containrar där boende kan slänga brännbart avfall.

Datum för dessa aviseras i god tid.

Närmsta återvinningsstation hittar du på Nacka kommuns hemsida www.nacka.se eller ring kommunens växel: 08-718 80 00 för mera information.