Om dina element är kalla kan det bero på att de behöver luftas.
Det går att lufta elementen på eget bevåg med en speciell nyckel, men det är inte godkänt av föreningen för boende att utföra luftning av element.

V.g. kontakta felanmälan för att få era element luftade.

0771-860 860