Om du skall installera tvättmaskin i ditt kök bör du alltid kontrollera med ditt försäkringsbolag om hemförsäkringen täcker en eventuell vattenskada då kök inte är så kallat våtutrymme.
Du som boende är skyldig att anmäla misstanke om vattenskada.

Föreningens ventilationssystem tillåter endast frånluftskåpor.

Om ni installerar/har en kol-filterfläkt, så får dessa under inga omständigheter kopplas in i befintligt ventilation.