Det är er skyldighet att vårda lägenheten och vad som hör därtill. Vidare är ni även ansvarig för era gäster.
Om ni önskar någon förändring i lägenheten eller vill göra något själv så måste ni ha skriftligt godkännande från förvaltare eller styrelse.
Läs under Felanmälan/Förvaltning gällande kontaktvägar.

Vid tveksamheter är det alltid bra att slå en signal till förvaltaren innan åtgärd.

0771-860 860