1. Det är förbjudet att skaka mattor, dukar, sängkläder eller dylikt från fönster eller över balkongräcke.

2. Blomlådor ska vara vända inåt.

3. Paraboler får sättas upp på balkongen, dock får den inte sticka utanför balkongräcket och på inga villkor fästas i husfasaden.

4. Inget får fästas i husets fasad utan styrelsens skriftliga tillstånd.

5. Grillning på balkongen är förbjudet och tänk på att balkongrökning kan störa grannar, visa hänsyn.

6. Fåglar är trevliga men, tyvärr är det inte bra att mata dem från balkongen eller utanför lägenheten. Det kan locka till sig råttor och möss.

7. Hundar och katter gillar de flesta av oss, men det finns de som blir rädda för lösa hundar, hur snälla dessa än är. Därför har vi kommit överens om att hålla hundarna kopplade.

8. Musik är trevligt i lagom mängd. Spelar du piano, lyssnar på musik eller ser på TV sent kan du störa dina grannar.

9. Tänk på att tvätt- och diskmaskin låter och stör mer än du tror.
Ska du ha fest, förvarna gärna dina grannar.
Allmänt gäller att alla ljud skall vara dämpade efter klockan 22:00 och att inga störande ljud får förekomma efter 23:00.
Anser du att din granne stör dig trots allt finns en störningsjour att anlita via felanmälan.

10. Det är förbjudet att röka i trapphusen, hissarna, källarna eller i andra gemensamma utrymmen. Tänk på brandrisken och att många människor är allergiska för starka dofter.

11. Var försiktig när du använder hissarna, då en viss klämrisk föreligger.

12. Trappstädning utförs av Riksbyggen. Självklart tar vi egna initiativ och städar om det behövs.
 

13. Cykelrum, barnvagnsrum samt källarförrådens gångar får vi städa själva. Till varje lägenhet ingår ett källarförråd som skall vara märkt med ditt lägenhetsnummer. Varje boende sörjer för eget hänglås till sitt förråd. Dörrar till källare skall alltid hållas stängda!

14. Brandsäkerheten kräver att gångar och trappor i och till källare hålls helt fria från föremål. Det är inte heller tillåtet att förvara brandfarliga vätskor i källarförråden. Det är upp till dig som boende att själv frakta bort kasserade möbler och andra skrymmande saker. Vi har inget grovsoprum endast återvinningsrum.
 

I varje hus finns ett cykel och barnvagnsrum. Det är förbjudet att förvara något annat än det som avses i respektive rum. Övergivna cyklar och barnvagnar rensas ut med jämna mellanrum. Föreningen informerar i god tid innan utrensningen och de utrensade cyklarna/barnvagnarna förvaras av föreningen i 3 månader sedan är de förverkade. Undantaget om det står egendomar i trapphus och hindrar utrymningsvägarna förverkas dessa omgående.