Andrahandsuthyrning kan medges till exempel vid tillfälliga studier, tillfälligt arbete på annan ort, militärtjänst, långvarig sjukdom eller prov-boende med sin sambo.
Ansökan skall göras på blankett som du kan hämta via Riksbyggen eller beställa på telefon 0771-860 860.

Idag är hyressättningen fri och vi rekommenderar att man skriver avtal gällande avstående från besittningsskydd med sin hyresgäst.

Tänk på att det är du som innehavare till bostadsrätten/hyresrätten som har betalningsansvaret mot föreningen.

OBS: Kontrollera att alla uppgifter stämmer och
att blanketten är korrekt ifylld samt att
bostadsrättsföreningens styrelse godkänt
andrahands- upplåtelsen.

Blanketter via RiksbyggenTill Riksbyggen blanketter