Föreningen genomför sedan 2016-10-18 avflyttningskontroller av lägenheter som ska överlåtas.

Skälet är att det förekommer vattenskador i våtrum och kök, där det i efterhand kan vara svårt att avgöra om det är en avflyttad eller inflyttad bostadsrättshavare som har varit vållande. Den obligatoriska ventilationskontrollen har dessutom visat att många lägenheter förses med otillåtna köksfläktar kopplade till det gemensamma ventilationssystemet på ett sätt som stör ventilationen i andra lägenheter.

Kontrollerna, som bekostas av föreningen, genomförs av tekniskt kompetenta personer inom Riksbyggen på uppdrag av styrelsen. Dessa personer har erfarenheter från avflyttningskontroller i andra föreningar. Kontrollerna omfattar i första hand tekniska installationer som föreningen enligt stadgarna har ett ansvar för.

När ny medlem i föreningen ska godkännas av styrelsen måste godkänt besiktningsprotokoll av lägenheten bifogas till ansökan. Eventuella anmärkningar på lägenheten skall vara dokumenterade och en åtgärdsplan ska vara upprättad med ansvarig utförare och tidplaner.

Styrelsen rekommenderar att besiktning beställs 1 månad innan försäljning, dock senast i samband med att avtal med mäklaren upprättas. Beställning av avflyttningskontroll görs till Tekniska Förvaltaren hos Riksbyggen via e-post.