Lansforsakringar Stockholm

Riksbyggens bostadsrättsförsäkring
Boendes exemplar

Försäkringsgivare: Länsförsäkringar Stockholm.
Försäkringsnummer: 9091247
Försäkringen gäller för bostadsrättsinnehavarna i Brf Sicklaöarna med beskriven försäkringsomfattning.

Försäkrad egendom:
Av bostadsrättshavare bekostad fast inredning i bostadsrätten. Som fast inredning i bostadsrätt räknas
även egendom såsom balkong, veranda, altan eller liknande. Egendom som tillhör bostadsrättsföreningen
men för vilken bostadsrättshavaren har underhållsansvar underhållsansvar enligt Bostadsrättslagen och
Föreningens stadgar.

Försäkringsbelopp:
Vid samtliga icke undantagna skadehändelser - max 500 000 kr (2015 års avtal).

Försäkrade skadehändelser:
Egendomsskada som kan ersättas enligt Länsförsäkringars villkor V513 särskilt villkor bostadsrättsförsäkring.

Självrisk:
Grundsjälvrisk 2000 kr.

Försäkringsvillkor:
Länsförsäkringars villkor V513:5.

Länsförsäkringar Stockholm
Länsförsäkringars webbsida
08-562 832 00
Utanför kontorstid gäller larmnummer 020-59 00 00.
Vid skada