Postboxar: 
Access för post i trapphusen får man via föreningen i form av accessbrickor (två st) och ett kvittensdokument som ska skrivas under för tillgång.
Kvittensdokumentet överlämnas antingen till behörig Styrelsemedlem alt Box: 3006 Ekuddsvägen 4 eller den bruna dörren vid gaveln Ekuddsvägen 4.
Utan kvittensdokument påskrivet förbehåller vi oss rätten att avaktivera accessbrickorna. Dessa brickor kan aktiveras igen när kvittens är påskriven och inlämnad.
Borttappade accessbrickor skall rapporteras för avaktivering och det är den som har kvitterat ut dessa accessbrickor för postboxarna som är ansvarig att rapportera förändring. Kostnad för nya brickor är 250:- SEK.
Märkning av postboxar:
Sker via en databas som behörig Styrelsemedlem managerar. Det finns ingen äganderätt till postbox av boende och därav ingen rätt att märka postboxarna efter eget tycke. Klistermärken, Dymomärkning eller tejp där stark vidhäftning kan skada eller är svårt att få bort från postboxarna är inte tillåtet. Godkänd märkning är magneter av god kvalitet.
För att få rätt namn på postboxarna följer vi registret från Riksbyggen som är vår förvaltare. Det kan förekomma att registret inte är fullgott och det åligger den boende i föreningen att förse Styrelsen med korrekt information gällande namn. Den digitala displayen har begränsat antal tecken och därav riktlinjer för egen märkning så som magneter.

dinbox logo
För anmälan av information till postboxar kontakta Webmaster.