Ordning och Trivselregler

pdf BRF Sicklaöarna Riktlinjer 2016

För att vi skall få ett så trevligt boende som möjligt finns det en del rutiner och förhållningssätt vi gemensamt bör följa. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt.

Det är viktigt att alla boende håller sig informerade om föreningens angelägenheter och gärna deltar i föreningens arbete. Detta kan ske till exempel genom att ta del av anslag i trapphuset, besöka föreningens hemsida, delta på årsstämman eller ställa upp för inval i styrelsen. Här nedan följer information samt regler som är till hjälp för att såväl gammal som ung ska kunna bidra till den goda gemenskapen i vår förening.
Denna dokumentation är skriven till de boende i föreningen, och kan innehålla skillnader beroende på om du är hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare. Trivselreglerna fungerar som ett komplement till lagar och förordningar, stadgar samt annan myndighetsdokumentation.

Alla telefonnummer, länkar eller innehåll i denna guide kan ändras och Styrelsen förbehåller sig rätten att ändra informationen vid behov.

För alla boende i synnerhet nya i föreningen!

Vid besök till Nacka Lås och Larm ska ni ha med er ett giltigt legitimation samt ett giltigt kontrakt som visar att ni är boende i Brf Sicklaöarna.
För att kunna använda bokningstjänsten 
ska alla boende läsa av de sista siffrorna på sina accessbrickor för att använda dessa vid inloggning.
Om tidigare ägare av accessbrickorna har ändrat lösenord så bör accessbrickorna registreras/förnyas om av Nacka Lås och Larm. Styrelsen kan inte utföra förändringar eller registreringar av accessbrickor som används till: Moloker, Entrédörr eller bokningar. Borttappad accessbricka erhållen via Nacka Lås och Larm eller extra accessbricka hanteras av Nacka Lås och Larm. Nacka Lås och Larm
För att använda porttelefonen så är det den boende som ansvarar för att Nacka Lås får rätt uppgifter för funktionalitet. Kontakta Nacka Lås och Larm. 
Styrelsen förser boende med accessbrickor till postboxarna enbart. Alla boende har erhållit två tunnare i helsvart accessbrickor utan extra kostnad. Vid begäran om extra accessbrickor till postboxarna eller borttappad accessbricka till postboxarna ska det rapporteras till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. omgående med en tillkommande kostnad av 250: - SEK per accessbricka.


Styrelsens Sammansättning

Antalet styrelseledamöter och suppleanter samt utseende därav
Styrelsen ska bestå av 3-7 styrelseledamöter och 3-7 styrelsesuppleanter vilka utses
enligt följande,
a) föreningsstämman väljer två (2) till sex (6) ledamöter samt minst två (2) och
högst sex (6) suppleanter,
b) Riksbyggen utser en (1) ledamot och en (1) suppleant.
Styrelseledamöterna och suppleanterna som väljs av stämman ska vara medlemmar i
föreningen eller tillhöra bostadsrättshavares familjehushåll och vara bosatt i
föreningens hus. Vidare är person som utsetts av Riksbyggen behörig att vara ledamot
eller suppleant.
Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap 7 §
föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot eller suppleant.
De viktigaste uppgifterna är att jobba för en ekonomisk trygg framtid genom att bl.a. planera underhållet i fastigheten på sikt.

Kontaktuppgift till föreningen är Info om du vill fråga oss om något. Vi försöker alltid svara så fort det går.

Är du intresserad av att göra en insats i styrelsen tar du kontakt med valberedningen samma år (januari) som ordinarie föreningsstämma (årsstämma) via Valberedningen.